WWUSA-EZ2 FM Parts & Service Kit

Drop Series Valves:

ItemDescription
WWUSA-BLFCEZ2/EZ3 BLFC, 0.125 GPM To 1.0 GPM Kit
WWUSA-DLFCEZ2/EZ3 DLFC, 0.8 GPM To 7.0 GPM Kit
WWUSA-17357018EZ2/EZ3 Transformer, 24v
WWUSA-18258056EZ2/EZ3 Circuit Board
WWUSA-23557004EZ2/EZ3 Brine Piston Assembly
WWUSA-23557019EZ2/EZ3 Flow Meter Assembly
WWUSA-23560006EZ2/EZ3 Seal & Spacer Kit
WWUSA-23580001EZ2/EZ3 Piston Assembly
WWUSA-NOZZLE-THROATEZ2/EZ3 Nozzle & Throat Assy, #000 #00 #0 #1 #2 #3 #4
WWUSA-P18041EZ2/EZ3 Bypass, Stainless Steel, 1″ NPT
WWUSA-P18042EZ2/EZ3 Bypass, Stainless Steel, 3/4″ NPT
WWUSA-Z15002AEZ2/EZ3 Flow Meter Assembly
WWUSA-Z15003EZ2/EZ3 Seal & Spacer Kit
WWUSA-Z15029EZ2/EZ3 Brine Piston Assembly
WWUSA-Z15054EZ2/EZ3 Piston Assembly